GSM Grudziądz logo

Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zarząd spółdzielni

  • Wojciech Karpiński -prezes Zarządu,
  • Maciej Płóciennik – wiceprezes Zarządu,
  • Robert Kozal – członek Zarządu.

Kontakt

Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. mjr. H. Sucharskiego 15, 63-900 Rawicz

tel. +48 65-546-22-41